hurtownia narzędzi w Katowicach
Zacznij KUPOWAĆ w nasym sklepie inetrnetowym: 1. Zaloguj sie lub zarejestruj
  • 1 Zaloguj się lub zarejestruj
  • 2Złoż zamówienie i odbierz je wybranym sposobem dostawy.

RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) informujemy, że realizacja umowy, którą z Państwem zawieramy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie jest możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje, które zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

P.H.U. DRILL-LUX , Mariusz Nędza, prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 644-107-59-29 , nr REGON 271885882, ul. Dworska 44 / 28, 41-219 Sosnowiec.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Państwa dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem naszej firmy i świadczeniem usług prowadzonych w zakresie działalności gospodarczej.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się Państwo zdecydują, może to być:

· Świadczenie usług oferowanych przez naszą firmę

· Realizacja Państwa zamówień

· Marketing bezpośredni oferowanych usług,

· Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

· Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

· Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

· Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

· Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

· Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

· Dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz przedstawienia oferty handlowej.

Skutek niepodania danych:

· Brak możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży, przedstawienia oferty handlowej.

Możliwość cofnięcia zgody:

· w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach przedstawienia oferty handlowej możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Państwa dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

· wywołujące wobec Państwa skutki prawne,

· wpływające na Państwa w podobnie istotny sposób,

zapytamy o Państwa zgodę.

Zgodę w każdej chwili można odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

· przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych

· ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową kupna-sprzedaży przez którąkolwiek ze stron

· cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Państwu prawo żądania:

· dostępu do swoich danych osobowych

· sprostowania danych

· usunięcia danych (w przypadku jeżeli jest to prawnie umotywowane)

· ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

· żądania przeniesienia danych do innego administratora

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

· podmiot realizujący dostawę towarów

· dostawca płatności

· biuro księgowe

· hostingodawca

· podmiot ułatwiający optymalizację strony internetowej

· osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

· dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

· podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

· podmiot zapewniający system mailingowy

· podmiot zapewniający usługi marketingowe

· dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

· portale społecznościowe

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: P.H.U. DRILL-LUX Mariusz Nędza., ul. Dworska 44 / 28, 41-219 Sosnowiec | REGON: 271885882 NIP: 644-107-59-29

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworska 44 / 28, 41-219 Sosnowiec lub email: biuro@narzędzia-katowice.pl oraz telefonicznie, pod numerem 32 352 09 10 , 603 11 22 33

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez . P.H.U. DRILL-LUX Mariusz Nędza., ul. Dworska 44 / 28, 41-219 Sosnowiec 

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów i usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej P.H.U DRILL-LUX jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Firma mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.
 

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom P.H.U DRILL-LUX kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę produktów.
 

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.
 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
- przenoszenia Państwa danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

- kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@narzędzia-katowice.pl

- pocztę tradycyjną na adres: ul. Dworska 44 / 28, 41-219 Sosnowiec

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

logo systemu B2C inKontrahent Partnerzy
Braci Mieroszewskich 46a
41-219 Sosnowiec (Zagórze)
tel. 32 352 09 10 kom. 603 11 22 33